പഴം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഇപ്പൊത്തന്നെ ഉണ്ടാകി നോക്കൂ|| BANANA JUICE|| BANANA CHOCOLATE MILK SHAKE

Juice Recipes
SUBSCRIBE MY CHANNEL- https://www.youtube.com/channel/UC532osgu0n3gG0YIIXvTggw
LIKE MY FACEBOOK PAGE- https://www.facebook.com/noufasinu/?ref=aymt_homepage_panel
SUBSCRIBE MY NEW CHANNEL-{HEALTH TIPS
PULLANI AYUR TIPS–https://www.youtube.com/channel/UCTn4Ecu4uKVRnFvL5ZHU-WQ
CONTACT ME ON- liyanabasil@gmail.com
HAI FRNDS
TODAY IAM GOING TO SHOW YOU HOW TO MAKE A FLAVOURED BANANA CHOCOLATE MILK SHAKE AT HOME…. THIS IS A REFRESHING DRINK CAN BE SERVED BY CHILL
HOPE YOU WILL ENJOY THIS RECIPE
INGREDIENTS:-
BANANA- 3 SMALL
CINNAMON POWDER
MILK – 1 LARGE GLASS
SUGAR AS PER YOUR TASTE
ICE CUBES
DARK CHOCOLATE( OPTIONAL)

Products You May Like

Articles You May Like

100 DAY RAW VEGAN CHALLENGE RESULTS!
It seriously doesn’t get easier than this 🍓🥧🥰 #veganrecipes #berrycri
A week of Vegan meals | Health And Fitness #weightloss #Vegan #shorts
Des pancakes tout crus, sans gras, vegan, sans gluten 🥞 Recette crusine sur Redeviens-toi.fr
VLOG: Why I burned out, catching up, shopping for vegan food at Walmart + running errands

Leave a Reply

Your email address will not be published.